MYNÄMÄEN URHEILUAUTOILIJAT
REHTIÄ AUTOURHEILUA JO VUODESTA 1964

MynUA on autourheiluun keskittynyt yhdistys.
Toiminta-ajatuksenamme on toimia yhdistyksenä, joissa jäsenillä ja muilla autourheilusta pitävillä on mahdollisuus toimia moottoriurheilun parissa, saada tietoa, osallistua ja harrastaa valitsemaansa lajia. Tämä mahdollistetaan toimimalla yhdessä, keräämällä keskitetysti tietoa, jakamalla sitä, tarjoamalla harjoitusmahdollisuuksia, sekä toimimalla aktiivisena myös suuren yleisön tiedonsaantikanavana.
Toimimme Mynämäen seudulla, ja jäseniä on kaikkialta lähialueiden kunnista.