Autosuunnistus

Sääntökirjan määritelmä autosuunnistuksesta:

Autosuunnistuksessa noudatetaan jäljempänä esitettyjä autosuunnistuksen sääntöjä sekä soveltuvin osin autourheilun yleisiä sääntöjä. Autosuunnistusajon tarkoituksena on moottoriajoneuvoliikenteestä annettuja lakeja ja asetuksia noudattaen sekä soveltuvin kohdin FIA:n sääntöjen mukaan, kiinnittäen erityistä huomiota liikenneturvallisuuden vaatimuksiin, kehittää taitavia kuljettajia ja kartanlukijoita, jotka maamme vaihtelevissa tie- ja ilmasto-olosuhteissa pystyvät vaativiinkin suorituksiin auton ohjaamisessa, suunnistamisessa ja auton varustamisessa. Kilpailussa arvostellaan kilpailijan taitoa ajaa kartan mukaan järjestäjän laatimaa reittiä määrättyjä ajoaikoja tai -nopeuksia noudattaen.

Kilpailureitti

Kilpailureitti on ajomäärittein määritelty reitti lähdöstä maaliin. Kilpailijan on ohitettava lähtö, julkiset tarkastusasemat ja maali oikeassa järjestyksessä niiden toiminta-aikana sekä pyrittävä käymään muut aika- ja reittitarkastusasemat oikeassa järjestyksessä niiden toiminta-aikana.

Ajomäärite

Ajomääritteitä ovat kilpailijalle annettava ajomääräys, lisäajo-ohjeet, lisämääräykset, kartat, peitteet ja tiekirjat. Ajomääritteistä kartat, peitteet ja tiekirjat, lisämääräykset ja lisäajo-ohjeet voidaan antaa kilpailijalle myös kilpailun aikana. Ajomääritteiden avulla määritellään ajettava reitti sekä ajoaika tai -nopeus kullekin vaihtopistevälille erikseen. Ajomääritteet on annettava toisistaan poikkeaville reiteille erillisinä. Kilpailun kaikki julkiset tarkastusasemat (JAT ja JRT), lähtö, maali ja tulosten julkaisupaikka on osoitettava lähdössä kilpailijalle jaettavassa kartassa.

Ajomääräys

Ajomääräys on kilpailijalle ilmoittautumisen yhteydessä annettava kirjallinen ohje. Siinä kerrotaan kullakin pistevälillä noudatettava ajoaika tai nopeus, minkä numeroisella ja mittakaavaisella kartalla kukin pisteväli on määritelty, jaksojen kestoajat, tauot, julkisten tarkastusasemien sijaintipisteet sekä mittarintarkastusmatkan ja reitin mittausta koskevat tiedot (jos mittarintarkastusmatka ajetaan kilpailun aikana). Ajomääräykset on annettava toisistaan poikkeaville reiteille erillisinä.

Lisämääräys

Lisämääräys on ajomääritteitä muuttava kirjallinen määräys, joka voidaan antaa kilpailun aikana olosuhteiden muuttuessa järjestäjästä riippumattomista syistä. Lisämääräys voidaan antaa reitin varrella vain sellaisessa paikassa, jonka ohi ei käytännöllisesti katsoen voi ajaa muuta tietä kuin reittiä pitkin.